Verlichting middels KNX en Dali

Verlichting kun je perfect aansturen met DALI en KNX.
Zo heb je nauwelijks tot geen problemen met het dimmen van LED (zoals bij conventionele dimmers) en is het kostentechnisch ook een stuk interessanter.
Alleereerst een kleine uitleg over hoe het DALI systeem ongeveer werkt.

De Digital Addressable Lighting Interface (DALI) werd in 2004 geïntroduceerd als vervanging voor de klassieke 1-10V interface. De DALI-bus is een elektronisch besturingssysteem voor controle van elektronische voorschakelapparaten (ballast of voeding) in verlichtingstoepassingen. De specificatie van de DALI-interface is vastgelegd in de internationale norm IEC62386. Naast voorschakelapparaten ondersteunt de DALI-interface ook een groot aantal bedieningstoestellen.

DALI-Communicatie

De DALI-communicatie maakt het mogelijk om alle DALI-apparaten gelijktijdig met hetzelfde stuursignaal te bedienen (broadcast). Bij deze bedieningswijze reageren alle DALI-apparaten alsof ze gezamenlijk gecontroleerd worden via een enkele 1-10V interface. De tweede mogelijke besturingsmethode met DALI-communicatie is het toewijzen van een DALI-apparaat aan één van maximaal 16 groepen (groepsadressering). De laatste methode van sturing is de aparte bediening van elk DALI-apparaat (individueel adressering).

 De DALI-communicatie is niet beperkt tot het ontvangen van alleen schakel- en dimcommando’s. De DALI-bus kan ook statusinformatie rapporteren over lichtwaarden of storingen, vb. in geval van een defect lichtmiddel of een defect bij een voorschakelapparaat.

DALI versus 1-10V – sturing

In een DALI-systeem kunnen DALI-apparaten toegewezen worden aan maximaal 16 scènes. De specifieke instellingen voor elke scène worden vervolgens opgeslagen in de individuele DALI-apparaten en kunnen worden gestart met een enkel commando. Complexe scènes of zeer snelle opdrachtbewerkingen zijn hierdoor mogelijk.

Daarbij zijn de kosten voor een installatie met KNX en DALI lager dan met 1…10V. Vergelijkt men de bedradingskosten voor DALI en 1-10V samen met de kosten voor materiaal en werk, dan zijn deze bij een DALI-project een derde minder dan bij een 1-10V systeem.

Op het eenvoudigste niveau kan een sturing voor verlichtingsregeling met DALI een helderheidssensor, aanwezigheidsmelder of een combinatie van helderheidsensor / aanwezigheidssensor omvatten die een armatuur bedient in functie van daglicht en aanwezigheid. Voor deze eenvoudige lokale toepassingen, waar de DALI-communicatie van een sensor wordt gebruikt als interface voor een of meer DALI-apparaten, wordt de Broadcast bediening gebruikt als vervanging van een klassieke sturing via 1-10V. In dit opzicht worden deze applicaties niet beschouwd als netwerksystemen.

In elke DALI-bus kunnen door het aangesloten stuurapparaat / gateway (zender) maximaal 64 individuele DALI-voorschakeltoestellen (ontvangers) worden aangesloten. De EVA (elektronische voorschakelapparaat) ontvangt automatisch een adres die tijdens de DALI-inbedrijfstelling wordt gegenereerd en in een andere stap bij de installatie krijgt hij op basis hiervan een kort adres van 0 … 63. De toewijzing van het apparaat is willekeurig, aangezien de toewijzing van de adressen automatisch is, en de individuele EVA / armaturen in eerste instantie moeten worden geïdentificeerd tijdens de inbedrijfstelling. Individuele EVA wordt geadresseerd op basis van het korte adres (individuele controle) of op basis van een DALI-groepsadres (groepsadressering).

Hiervoor kan elk aantal EVA’s van een lijn worden toegewezen in maximaal 16 DALI-groepen. De groep die in het DALI-systeem adresseert, zorgt ervoor dat de schakel- en dimacties tegelijkertijd door de verschillende armaturen binnen een systeem worden uitgevoerd (d.w.z. zonder vertraging). Individuele armatuurwaarden kunnen worden ingesteld in individuele DALI EVA, naast adressering via korte adressen en groepsadressen en geïnitieerd via adressering van de scènes.

DALI versus 1-10V – de voordelen op een rijtje

  • Eenvoudigere bekabeling 
  • Elke EVA (elektronisch voorschakelapparaat) krijgt een eigen adres waardoor deze individueel aangestuurd kunnen worden.
  • Multikanaal: diverse groepen EVA’s (bv. lichtarmaturen) met verschillende functionaliteiten kunnen aangestuurd worden
  • Tweewegcommunicatie
  • Extra EVA’s kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan de sturingVergelijking 1-10V controle met DALI/KNX